SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB

SweDeltaco AB (SweDeltaco) dotterbolag till DistIT AB (publ) förvärvar Winther Wireless AB ("Winther"). Winther är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom- och utomhusbehov. Kunderna finns framför allt inom B2B. Winther representerar som distributör bl.a. Ubiquity Networks, Mikrotik och Teltonika. Winther har även ett affärsområde där affärsidén är att erbjuda bredbandsabonnemang via bredbandslänk/luftfiber som alternativ till markfiber. Winthers huvudkontor ligger i Åkersberga. Under räkenskapsåret 2016/2017 omsatte Winther 77,7 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) på 4,0 MSEK. Winther har under de fyra senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med drygt 175 % och uppvisat 4,7 % i rörelsemarginal i genomsnitt. Winther har blivit tilldelat DI Gasell priset 3 år i rad av tidningen Dagens Industri.

Köpeskillingen uppgår till 4,2 MSEK beräknat på de 80 % av aktierna i Winther som förvärvas i ett första skede samtidigt som ett ägarlån på 3,4 MSEK återbetalas. Därtill har Winther en finansiell nettoskuld om ca 5,0 MSEK. Förvärvet finansieras av befintlig kassa och DistIT koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet proforma, räknat på de senaste 12 månaderna, påverkar vinsten per aktie i DistIT-koncernen marginellt positivt.

Grundaren och VD i Winther medverkar i förvärvet och kommer att inneha 20 procent av antalet aktier och röster i Winther fram till första halvåret 2021 då SweDeltaco kommer att förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Winthers resultatutveckling under perioden 2019-2020. DistIT-koncernen går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv och att utveckla bolag tillsammans med ledningen i målbolagen. DistIT bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som DistIT som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier. Winther kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt dotterbolag till SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat lager och logistik.

Parterna har per den 31 oktober 2017 undertecknat bindande överlåtelseavtal med omgående tillträde.      

"Winther är ett tillväxtbolag inom nätverk. Med köpet av Winther förstärker vi våra strategiska nätverksprodukter samt kan erbjuda våra kunder en helhet när det gäller nätverk. Vi kan även erbjuda lösningar till våra kunder med Winthers kompetens.", säger Ali Motazedi, VD på SweDeltaco.

Vi ser stora fördelar med att framöver ingå i Swedeltaco/DistIT koncernen. Vi säkrar vår marknadsposition och kan fortsätta vår tillväxt i en ännu snabbare takt. Vi tillför en unik kompetens till våra kunder tillsammans genom förvärvet", säger Morten Winther VD, för Winther."

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 15:00 CET.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.