Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018 som verkställande direktör i DistIT AB

Som informerats den 12 juni 2018 har styrelsen utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB. Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018. Fram till Roberts tillträde kvarstår Arne Myhrman som tf. VD.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.