Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016

Alcadons Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har som tidigare meddelats emitterat ett obligationslån om 140 MSEK.

Likviddag för betalning är fredagen den 3 juni 2016.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.