EFUEL avser starta distributionsverksamhet inom elbilsinfrastruktur i Norge genom att etablera ett dotterbolag i Norge

DistIT AB:s helägda dotterbolag EFUEL har studerat marknaden och ser att det finns utrymme för en profilerad nischdistributör inom elbilsinfrastruktur med en stark kundsupport till installatörerna och med attraktiva mjukvarulösningar för slutkunderna.

Därför avser EFUEL att starta distributionsverksamhet inom elbilsinfrastruktur i Norge. EFUEL avser att ingå leverantörsavtal med ledande lokala aktörer inom elbilsinfrastruktur i Norge samt att etablera ett dotterbolag i Norge där EFUEL ska vara majoritetsägare. Resterande aktier i det norska dotterbolaget kommer att ägas av de anställda i det norska dotterbolaget. EFUEL kommer efter en viss tid att ha rätt att köpa ut minoritetsägarna.

Distributionsverksamhetens kommersiella strategi ska vara att fokusera på att sälja produkter och mjukvarutjänster till företagskunder (B2B) och att rikta in sig på bland annat elinstallatörer, elbolag, fastighetsbolag och återförsäljare.

Det norska dotterbolaget ska distribuera samma typer av produkter och mjukvarutjänster som moderbolaget EFUEL, bland annat laddboxar, laddkablar, equalizers och andra tillbehör till laddboxar. Det norska dotterbolaget beräknas etableras under andra kvartalet 2023, då bindande avtal med övriga aktieägare också beräknas ingås. Avsikten är att starta försäljningsverksamhet i dotterbolaget under andra kvartalet 2023.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.