DistITs styrelse har fastställt avstämningsdag för utdelning

Vid årsstämman i DistIT den 28 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2 SEK per aktie. Årsstämman bemyndigade i samband därmed styrelsen för DistIT att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Styrelsen för DistIT har med anledning härav beslutat om att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning till den 19 april 2023. Således kommer i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av bolaget de aktier som tecknas i den pågående företrädesemissionen inte att vara berättigade till utdelningen. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB förväntas ske på eller omkring den 24 april 2023.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.