DistIT stoppar all försäljning till Ryssland och Vitryssland samt ger stöd till Ukraina

DistIT och dess dotterbolag har beslutat att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

Situationen är exceptionellt bekymrande. Våra tankar är med Ukrainas befolkning som lider svårt av den ryska aggressionen och invasionen. Vi ställer oss till fullo bakom EU och de nordiska ländernas sanktioner och försöker också själva bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, säger Robert Rosenzweig, vd på DistIT.
 
DistIT-koncernen har vidtagit följande åtgärder:

– Moderbolaget DistIT ger ekonomiskt stöd på 100 000 kr till Röda Korset i Ukraina.

– Dotterbolaget Aurora Deltaco har stoppat all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland. DeltacoBaltic har donerat en större mängd powerbanks och andra produkter som efterfrågas av Röda korset.

Varor kan inte stoppa det humanitära lidandet, men vi har donerat powerbanks för att underlätta situationen för den Ukrainska befolkningen. Vi har även hörsammat Röda korsets förfrågan om hjälp vid den Litauisk-Belarusiska gränsen och skickat förnödenheter, bland annat mikrovågsugnar och kylskåp, via vårt litauiska bolag. AuroraDeltaco har ett brett sortiment av produkter och vi ser över hur vi fortsatt kan stötta befolkningen i Ukraina samt flyktingarna i närområdet. Närmast förbereder vi en leverans av 27 000 batterier till Ukraina, säger Martin Gutberg, vd på AuroraDeltaco.

– Dotterbolaget Sominis Technology som är baserat i Litauen ger stöd på 10 000 Euro till Ukraina.
Vi stödjer det ukrainska folket i sin kamp mot den ryska aggressionen och invasionen. Vi litauer har själva fått betala ett pris för vår frihet och uppmuntrar därför alla våra vänner att stödja Ukrainas kamp för frihet genom att skicka donationer till ukrainska välgörenhetsorganisationer, säger Mindaugas Apanavicius, vd på Sominis Technology.

Den totala försäljningen till Ryssland och Vitryssland är en mycket liten del av koncernens totala intäkter och inverkan på resultat och försäljning till följd av försäljningsstopppet har begränsad finansiell påverkan.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.