DistIT presenterar nya finansiella mål för 2025

DistIT har genomfört ett antal åtgärder för att framtidssäkra bolaget, lagt till nödvändig kompetens och tagit fram en uppdaterad strategi samt affärsplan. Med anledning av detta presenterar DistIT finansiella mål för 2025 bestående av:

  • Omsättning SEK 3,5 miljarder
  • Bruttomarginal 25 %
  • EBIT-marginal minst 8 %
  • Ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 – 2,0 miljarder efter utdelningar

DistIT kommer att förklara dessa finansiella mål närmre på sin digitala kapitalmarknadsdag den 25 mars klockan 09.00-12.00.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen till Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. Länken till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.