DistIT emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om 800 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 miljoner kronor, inom ett ramverk om 800 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. DistIT avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa och cancellera sammanlagt totalt 100 miljoner kronor av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022 (ISIN: SE0011166842) (de ”Befintliga Obligationerna”), till ett pris om 100.75 procent av det nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna. Bolaget kommer även cancellera de Befintliga Obligationer som Bolaget innehar. Det utestående beloppet som återstår av de Befintliga Obligationerna, 66 miljoner kronor, kommer att återlösas av Bolaget i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. Ytterligare information om förtidsinlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Framgången i transaktionen visar tydligt DistITs starka ställning i marknaden, framdrift i verksamheten och långsiktiga potential. Emissionen resulterar i avsevärt förbättrade villkor och ger bolaget en finansiell struktur i linje med dess tillväxtstrategi.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Bolaget.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.