DistIT avslutar incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknar aktier för 5 288 760 kronor med stöd av teckningsoptioner och icke utnyttjade teckningsoptioner återköps av DistIT

Det incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner av serie 2019/2022:1-6 som DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") införde 2019 med en löptid till mars 2022 har nu avslutats. Programmet har omfattat VD Robert Rosenzweig, som tecknat 132 219 nya aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie, motsvarande totalt 5 288 760 kronor.

I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra Robert Rosenzweigs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från Robert Rosenzweig för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har Robert Rosenzweig använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning.

Stefan Charette, styrelseordförande: ”Vi är glada över att Robert Rosenzweig fortsätter att öka sitt innehav av aktier i DistIT.”

Efter att de tecknade aktierna har registrerats kommer det att finnas totalt 14 040 466 utestående aktier i Bolaget och aktiekapitalet kommer att uppgå till totalt 28 080 932 kronor.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.