DistIT AB (publ) har ändrat datum för årsstämman 2021 samt offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2021

Styrelsen för DistIT AB (publ) har beslutat att ändra datum för årsstämman 2021 samt offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2021 till den 29 april 2021.

Separat kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.