DistIT AB (publ) har ändrat datum för årsstämman 2021 samt offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2021

Styrelsen för DistIT AB (publ) har beslutat att ändra datum för årsstämman 2021 samt offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2021 till den 29 april 2021.

Separat kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.


DistIT AB (publ) har ändrat datum för årsstämman 2021 samt offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2021

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.