DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt utestående belopp om 300 MSEK.

Återköpet genomfördes till en snittkostnad om 81 % och kommer att minska bolagets nettoskuld och räntekostnader.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.