Deltaco har fullföljt förvärvet av Aurora Group

Som tidigare meddelats undertecknade Deltaco AB och danska företaget Solar A/S den 1 april 2013 ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora Group Danmark A/S som är en nordisk distributör av tillbehör för hemelektronik. Då affären godkändes av konkurrensmyndigheten i Norge slutfördes affären den 24 april 2013 .

Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling kommande femårsperiod.

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

"Vi är mycket glada över att kunna förvärva Aurora som de senaste åren har gått från klarhet till klarhet.  Aurora har under de två senaste åren ökat sin omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivning samtidigt som konkurrenter har tappat marknadsandelar eller visar obefintliga resultat i en svår marknad. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla Aurora tillsammans med bolagets ledning som också deltar i förvärvet som delägare. Aurora kompletterar andra bolag i Deltaco-gruppen när det gäller geografisk täckning, produktutbud och kundsegment." säger Siamak Alian, VD och Koncernchef för Deltaco AB.

Pauli Joensen, VD i Aurora Group Danmark A/S säger: " Samgåendet med Deltaco är en naturlig utveckling av arbetet som under senare år har lett Aurora fram till en stark position på den nordiska marknaden. Genom det nya ägandet kommer vi att ha en ännu bättre möjlighet att agera som en attraktiv partner för våra kunder och leverantörer. "

Ekonomiska effekter:

  • Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast del på 15,2MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014.
  • Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3MEUR som betalas i april 2015.
  • Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 Mkr före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 kr per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari – juni 2013.
  • Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till cirka 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till cirka 30 procent beräknat före konvertering).

För ytterligare information:

Siamak Alian
VD Deltaco AB
Tel: +46 8 555 762 41
Mobil: +46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se

Pauli Joensen
CEO Aurora Group
Tel: +45 44 85 82 81
Mobil: +45 40 25 20 11
pjo@auroragroup.dk


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.