Deltaco AB tecknar köpeavtal avseende Alcadon MRV AB.

Deltaco AB och MRV Communication Inc. USA har undertecknat ett köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Alcadon MRV AB som är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation.

Som aviserades den 10 augusti 2012 uppgår köpeskillingen till 6,5MUSD och förvärvet kommer att till största delen finansieras genom bankupplåning.

Alcadons ägare MRV Communication Inc., avser kalla sina aktieägare till en bolagsstämma den 11 oktober 2012 (tidigare planerad till den 28 september 2012) för att erhålla ett slutgiltigt godkännande av försäljningen. 

Information om den ekonomiska påverkan på Deltacos resultat kommer att ges under förutsättning av att MRV:s bolagsstämma, planerad till den 11 oktober 2012, godkänner affären.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.