Deltaco AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

– Koncernens omsättning uppgick till 103,4 MSEK (148,0)                                  

– Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK (8,5)

– Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,2 MSEK (5,3)

– Periodens resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,50 SEK (0,63)

– Periodens resultat per aktie efter full skatt uppgick till 0,38 SEK (0,48)

Ovanstående jämförelsetal för 2010 innefattar i januari 2011 utdelad verksamhet (IAR Systems och Northern)

Väsentliga händelser under perioden

 · Aktieägarna i Intoi AB (publ) beslutar på extra bolagsstämma den 14 januari 2011 att dela ut aktierna i Deltaco AB till aktieägarna i Intoi AB.

 · Vid en extra bolagsstämma i Deltaco AB den 14 februari 2011 utses en ny styrelse. Styrelsen i Deltaco AB utser Arne Myhrman som styrelseordförande och Siamak Alian tillträder som verkställande direktör.

 · Styrelsen beslutar att ansöka om att ta upp aktien för handel på NASDAQ OMX First North.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolagsbeskrivningen publicerades den 7 april 2011 med anledning av NASDAQ OMX beslut att godkänna Deltacos ansökan om att ta upp aktien till handel.

  • Vid styrelsemöte den 7 april 2011 beslutade Deltacos styrelse att avstämningsdag för Deltaco blir den 14 april 2011 och första dag för handel på NASDAQ OMX First North fastställdes till den 19 april 2011.

Deltaco är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Företaget har funnits i 20 år och varje enskilt kvartal har uppvisat en stabil lönsamhet. Även det första kvartalet 2011 kan bolaget uppvisa en bra lönsamhet.

Omsättningen ökade med 6,4% till 103,4 MSEK (97,2) trots en relativt svag marknad. Deltacos huvudsortiment består av kablage, nätverk, lagring, multimedia, tillbehör för mobila enheter, möss, tangentbord, industriell PC och datorkomponenter.  Alla delar av sortimentet utvecklades bra. Deltacos egna konsumentprodukter DELTACO fortsätter sin framgång och tiotals nya produkter har presenterats till marknaden under det första kvartalet.

Bruttomarginalen minskade till 26,0% (26,6%) och rörelseresultat uppgick till 6,1 MSEK (7,3). Den lägre vinsten beror huvudsakligen på noteringskostnader och allmän prispress på IT- och hemelektronikprodukter.

IT- och hemelektronikmarknaden upplever för tillfället en överetablering och hård konkurrens som i sin tur sätter press på tillverkare och distributörer. Några stora hemelektronikkedjor och distributörer går med förlust och branschen väntar på konsolidering. I en sådan marknad behåller Deltaco sin tradition dvs. att leverera vinst.

Inköp är en stark sida av Deltacos verksamhet. Under det första kvartalet har vi tagit hem hundratals nya produkter både från andra tillverkare och under vår eget varumärke DELTACO. Vi jobbar långsiktig med våra leverantörer och vår starka ekonomi bidrar med att vi får bra priser trots relativt små volymer.

Vår säljavdelning jobbar aktivt för att öka räckvidden i försäljningen även utanför den traditionella IT-sektorn.

Under första kvartalet har vi förstärkt vår säljorganisation i Sverige, Danmark och Finland.

Se bifogad Deltaco AB Delårsrapport januari-mars 2011.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.