Delårsrapport, januari- september 2013

Fortsatt resultatförbättring för koncernen

* Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 134% under perioden januari – september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Resultatet per aktie efter betald skatt ökar med 55% under perioden januari – september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Alcadon visar fortsatt styrka med ett rörelseresultat före avskrivningar på 14,5 MSEK och en rörelsemarginal före avskrivningar på 10,4% för perioden januari-september 2013.

* Aurora har haft en sämre utveckling än förväntat under de första sex månaderna efter förvärvet och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 1,9 MSEK för perioden april-september 2013.

* SweDeltaco förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar med 19% för perioden januari-september 2013 jämfört med samma period 2012 och når en rörelsemarginal före avskrivningar på 5,0%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

VD för Aurora Group, Pauli Joensen har lämnat sitt uppdrag och ersatts av Henrik Finnedal.

Henrik Finnedal har tidigare haft tjänsten som säljchef inom Aurora koncernen och har mångårig erfarenhet av hemelektronikbranschen. Fokus för Henrik Finnedal kommer intitialt vara att bredda Auroras kundbas, anpassa försäljningen till den växande e-handeln samt att minska kostnaderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.