Delårsrapport, januari – juni 2012

Deltaco visar organisk tillväxt på 13,1 procent och lägger bud på Alcadon

–   Nettoomsättning uppgick till 219,2 (193,8) MSEK, en ökning med 13,1 procent.

–   Rörelseresultat uppgick till 6,9 (10,4) MSEK.

–   Rörelsemarginal uppgick till 3,1 (5,4) procent.

–   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,47 (0,84) SEK.

–   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 (23,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Deltaco undertecknar avsiktsförklaring med MRV Communications Inc. för att köpa MRV:s svenska dotterbolag, Alcadon-MRV AB.

– I samband med styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Siamak Alian till VD i dotterbolaget Swedeltaco från och med den 21 augusti 2012. I samband med detta kommer Jan Ednertz att lämna verksamheten. Siamak Alian kvarstår som VD i Deltaco AB.

För ytterligare information kontakta:


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.