Bokslutskommuniké Januari – December 2012

Deltaco AB (publ)

Starkt Q4 både i SweDeltaco och Alcadon

– Nettomsättningen ökar med 49%, bruttomarginalen förbättras med ca 2%-enheter och rörelseresultat ökar med ca 55% i Q4.
– Alcadon visar styrka i första kvartalsrapporten. 35,2% i bruttomarginal och 10,3% i rörelsemarginal.

Aktieutdelning

– Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 1,20 (1,00) SEK per aktie.

1 Oktober – 31 December 2012, Q4

Nettoomsättning 175,9 MSEK (117,9)

Bruttomarginal 27,3% (25,4)

Rörelseresultat före avskrivningar 12,2 MSEK (6,9)

Rörelseresultat efter avskrivningar 9,6 MSEK (6,2)

Rörelsemarginal 5,5% (5,3)

Resultat per aktie efter betald skatt 0,32 SEK (0,43)

Kassaflöde från den löpande verksamhet -0,2 MSEK (18,1)

1 Januari – 31 December 2012, HELÅR

Nettoomsättning 494,4 MESK (411,3)

Bruttomarginal 24,2% (24,9)

Rörelseresultat före avskrivningar 23,9 MSEK (23,6)

Rörelseresultat efter avskrivningar 19,0 MSEK (21,0)

Rörelsemarginal 3,9% (5,1)

Resultat per aktie efter betald skatt 0,96 SEK (1,58)

Kassaflöde från den löpande verksamhet -6,9 MSEK (31,4)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.