Bokslutskommuniké Januari – December 2011Deltaco AB (publ)

 

Fjärde kvartalet 2011 jämfört med 2010**

Starkt avslut både i omsättning och resultat

-Nettoomsättningen uppgick till 117,9 (107,7**)MSEK, en ökning med 9,5%.

-Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (4,9**)MSEK, en ökning med 26,5%.

-Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (4,5%**).

Helåret 2011, Januari-December 2011 jämfört med 2010**

Tillväxt under lönsamhet

-Nettoomsättningen ökade till 411,3 (379,7**)MSEK.

-Rörelseresultatet sjönk till 21,0 (26,5**)MSEK.

-Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (7,0%**).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (-) SEK per aktie.

** I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen skulle ha sett ut om IAR Systems AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.