Merger between Aurora Group and Deltaco – forming Aurdel

Two of the Nordics' largest distributors, Deltaco and Aurora Group, both owned by DistIT AB, have until now operated in parallel with a focus on various main Nordic markets. These two companies are now merging to form the new company Aurdel.

The purpose of the merger of the two DistIT-owned companies is to create a new, stronger company with an expanded range as well as smarter service offerings and logistics solutions. In total, Aurdel offers over 30,000 products, including own brands such as DELTACO and L33T Gaming. Among Aurdel's B2C and B2B customers are several major retailers such as Elgiganten, Dustin, Komplett and Media Markt. Sales take place both in physical stores and in digital channels, such as e-tailers and other digital marketplaces.

”We foresee that we have everything to gain by merging these two large Nordic players. In addition to scalability, it means a common supply and warehouse, smart logistics solutions and an enormous competence that is now being gathered. In this way, we can reach more customers and create even better, faster and smoother customer experiences as well as technical solutions around the Nordics and also in the Baltics”, says Martin Gutberg, CEO at Aurdel.

With Aurdel, DistIT increases its market share in the Nordic market significantly. In 2021, Deltaco and Aurora had a combined turnover of approximately SEK 1.9 billion.

Martin Gutberg continues:
”Aurdel will be a good platform for growing organically and we are at the same time well equipped to meet the market fluctuations. We have the capacity and conditions to help various customers with several different types of problems in a simple way. With Aurdel, we will be an incredibly strong player.”

Right from the start, Aurdel will offer existing and new customers greater value in the form of improved customer experience, faster service, and smarter logistics solutions. Through a combined product range, a better business system and a common warehouse, the ambition is to eventually grow to become the market-leading business partner in Europe, with a particular focus on the Nordics and the Baltics.

About Aurora Group 
With more than 100 years of experience, and activities in 10 countries, Aurora Group was a leading technology partner in the Nordics known for its concepts, services, qualified employees, and excellent execution – a perfect partner in building your electronics business and brand.

About Deltaco
Founded in Sweden in 1991 and represented in all Nordic countries with more than 150 employees, Deltaco specialized in the import and distribution of all things tech – bringing the best products from B2B and B2C.

About Aurdel 
Aurdel is a part of DistIT Group, a fast-moving, market-leading group of distributors – all specialists and front-runners within technology. DistIT acquires and develops niche distributors within IT, mobility e-charge, audio, home electronics, networks, data communication, and AV products in Europe.

Deltaco och Aurora Group slås samman – bildar Aurdel

Två av Nordens största distributörer Deltaco och Aurora Group, som båda ägs av DistIT AB, har fram tills nu verkat parallellt med fokus på olika nordiska huvudmarknader. Nu går bolagen samman för att bilda det nya företaget Aurdel.

Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. Totalt samlar Aurdel över 30.000 produkter, inklusive egna varumärken såsom exempelvis Deltaco och L33t Gaming. Bland B2C- och B2B-kunderna till Aurdel finns flertalet större återförsäljare såsom Elgiganten, Dustin, Komplett och Media Markt.
Försäljningen sker både i fysiska butiker och i digitala kanaler, som till exempel hos e-handlare och andra digitala marknadsplatser.

“Vi ser att vi har allt att vinna på att slå ihop dessa två stora nordiska aktörer; förutom skalbarheten innebär det ett gemensamt utbud och lager, smarta logistiklösningar och en enorm kompetens som nu samlas. På det här sättet kan vi nå fler kunder och skapa ännu bättre, snabbare och smidigare kundupplevelser såväl som tekniska lösningar runt om i Norden och även i Baltikum”, säger Martin Gutberg, VD på Aurdel.

Med det nya bolaget Aurdel ökar man sin marknadsandel på den nordiska marknaden betydligt. Under 2021 omsatte Deltaco och Aurora tillsammans ca 1,9 miljarder kronor.

“Vi ser att Aurdel blir en bra plattform för att växa organiskt och att vi står väl rustade för att möta marknadens rörelser. Vi har kapacitet och förutsättningar att hjälpa många kunder med många olika typer av problem på ett enkelt sätt. Med Aurdel kommer vi vara en otroligt stark aktör”, säger Martin Gutberg.

Aurdel kommer redan från start att erbjuda befintliga och nya kunder ett större värde i form av förbättrad kundupplevelse, snabbare service och smartare logistiklösningar. Genom ett kombinerat sortiment, ett bättre affärssystem och ett gemensamt lager är ambitionen att på sikt växa till att bli den marknadsledande affärspartnern i Europa, med särskilt fokus på Norden och Baltikum.

Om Aurora Group
Med mer än 100 års erfarenhet och verksamhet i tio länder var Aurora Group en ledande teknikpartner i Norden känd för sina koncept, tjänster, kvalificerade medarbetare och utmärkta utförande. En perfekt partner för att bygga din elektronikverksamhet och ditt varumärke.

Om Deltaco
Deltaco grundades i Sverige 1991 och var verksamt i alla nordiska länder med mer än 150 anställda. Deltaco specialiserade sig på import och distribution av allt inom teknik – med de allra bästa produkterna för både B2B och B2C.

Om Aurdel
Aurdel är en del av DistIT Group, en snabbrörlig, marknadsledande grupp av distributörer – alla specialister och marknadsledande inom teknik. DistIT förvärvar och utvecklar nischdistributörer inom IT, mobilitet, e-charge, audio, hemelektronik, nätverk, datakommunikation och AV-produkter i Europa.

DistIT presents EFUEL and the quarterly report July – September 2021

Introducing EFUEL – the newest member of the DistIT family and Scandinavia’s most exciting scale-up in electric car charging. Robert Rosenzweig, CEO of DistIT, presents the quarterly report July – September 2021. If you missed the event, watch the entire presentation on the link below and get to know EFUEL!
 
Link to the presentation: https://distit.se/en/distit-presenterar-efuel/

DistIT presenterar EFUEL och delårsrapport juli – september 2021

Upptäck EFUEL – den nyaste medlemmen i DistIT-familjen och Skandinaviens mest spännande uppstickare inom elbilsladdning. Robert Rosenzweig, VD DistIT, presenterar delårsrapport juli – september 2021. Om du missade eventet, se hela presentationen på länken nedan och lär känna EFUEL!
 
Länk till presentationen: https://distit.se/distit-presenterar-efuel/

Gentle reminder of DistIT AB Investor Focus Day: EFUEL on October 22, 2021

Take the chance to get to know our newest company EFUEL – Scandinavia’s most exciting start-up in electric car charging. Speakers: Robert Rosenzweig, CEO of DistIT and Rasmus Bender, CEO of EFUEL

Where: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C
When: October 22, 2021 from 9 AM – 11 AM
 
PLEASE REGISTER NO LATER THAN OCTOBER 20 TO IR@DISTIT.SE

Påminnelse om DistIT AB Investerarfokusdag: EFUEL den 22 oktober 2021

Ta chansen att lära känna vårt nyaste bolag EFUEL – Skandinaviens mest spännande uppstickare inom elbilsladdning. Talare: Robert Rosenzweig, VD DistIT och Rasmus Bender, VD EFUEL

Var: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C
När: 22 oktober 2021 från 09:00 – 11:00
 
ANMÄLAN SKER SENAST 20 OKTOBER TILL IR@DISTIT.SE

DistIT Investor Focus Day: EFUEL

DistIT welcomes you as an investor, analyst, or media representative to DistIT Investor Focus Day: EFUEL.

Take the chance to get to know our newest company EFUEL – Scandinavia’s most exciting start-up in electric car charging. Despite its young age, EFUEL has become one of Sweden’s leading companies in electric car charging and will now share its continued path forward. Be a part of our journey!
 
Speakers: Robert Rosenzweig, CEO of DistIT and Rasmus Bender, CEO of EFUEL
 
After the presentation, a moderated Q&A session will be held.
 
The entire presentation will be available on our website www.distit.se after the event.
 
PLEASE REGISTER NO LATER THAN OCTOBER 20 TO IR@DISTIT.SE

DistIT Investerarfokusdag: EFUEL

DistIT välkomnar dig som investerare, analytiker eller mediarepresentant till DistIT Investerarfokusdag: EFUEL.

Ta chansen att lära känna vårt nyaste bolag EFUEL – Skandinaviens mest spännande uppstickare inom elbilsladdning. EFUEL har trots sin ringa ålder hunnit bli ett av Sveriges ledande bolag inom elbilsladdning, och kommer nu dela med sig av deras fortsatta väg framåt. Bli en del av vår resa!
 
Talare: Robert Rosenzweig, VD DistIT och Rasmus Bender, VD EFUEL
 
Efter presentationen hålls en moderatorledd frågestund.
 
Hela presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.distit.se efter eventet.
 
ANMÄLAN SKER SENAST 20 OKTOBER TILL IR@DISTIT.SE