Informationspolicy

Informationspolicy för DistIT AB (publ).

DistIT är listat på NASDAQ First North Premier Growth Market och följer First Norths regler för informationsspridning. Kraven regleras i första hand i Deltacos avtal med bolagets Certified Adviser som bland annat innefattar informationsregler. För att säkerställa att reglerna efterföljs har bolaget per den 7 mars 2011 antagit en informationspolicy.