Aurora Group A/S

Affärsidé och vision

Vi arbetar med tillbehör till konsumentelektronik och vi skapar ett mervärde för skandinaviska kunder genom innovativa koncept, produkter, tjänster. Vi vill vara en stark affärspartner på den nordiska marknaden och vara kända för våra koncept och tjänster, betrodda genom våra medarbetare och beundras för vår innovationshastighet.

Företaget

Aurora Group bildades 1999 genom sammanslagningen av danska Rudolph Schmidt A/S (1915), norska OSK Elektrotilbehør AS (1937), svenska Ortoconnex AB (1981) och finska Teletarvike Järvinen Oy (1982). 2006 kom norska tCom AS (1995) med i koncernen och 2010 kompletterades vår verksamhet med de svenska vitvarumärkena Hanestrom (1999) och Gameo (1930).

 

AURORA GROUP

Aurora Group har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Vi har skapat en god och sund verksamhet med utmärkt resultat. Aurora Group hade under 2016 en verksamhet som stod stärkare än någonsin i dess 101 åriga historia. Med nya säljkanaler samt en ny och upphöjd profil på olika varumärken står Aurora Group mycket stabilt och starkt jämfört med några få år sedan.

Under de senaste två åren har vi gjort många förändringar, både interna och externa. Vi har skakat av oss ”sista dammet” och visat marknaden att vi har en ny verksamhet med ny identitet och nya målsättningar. Vi har uppdaterat vår MISSION – VISION till vår nya identitet. Vi har gjort det till mer skarpt och precis och tagit bort många ord och betydelser som delvis begränsade oss eller var delvis ut ur tiden.

 

Affärsidé och vision

Aurora Group arbetar med tillbehör till hemelektronik och skapar ett mervärde för nordisk detaljhandel, e-tail och B2B genom innovative Koncept. Vår vision är att vara den starkaste partnern inom Norden, respekterad för vårt koncept och vår servicenivå samt betrodda för högt kvalificerade medarbetare med kompetens och högsta kvalitet av genomförande. Vårt motto eller ”mission” är;
We build your business – We build your brand

Med över 100 års erfarenhet vill vi skapa långsiktiga värden för våra kunder och deras varumärken.

 

Affärsmodell

Aurora Group arbetar främst med hemelektronik men har under de två senaste åren utökat verksamheten till flera områden både på kund- och produktsidan. Med tillgång till nya varumärken såsom Duracell®, Braun och Oral-B® har vi också öppnat nya kanaler för B2B och specialiserade kedjor som erbjuder köksutrustningar och hushållsmaskiner.

Den traditionella retailhandeln är under en konstant press då konsumenter handlar på nätet som aldrig för. Aurora Group är därför tvungen till att anpassa sig efter hur konsumenter handlar sina varor nu och i framtiden. Samspelet mellan Aurora Group och kunderna är unikt och skapar ett gemensamt partnerskap.

Via vår säljledning och ”in-store” utförande skapar Aurora Group skapar det värde som efterfrågas. Vi har kontakt med alla relevanta kedjor i Norden och kan de ”öppna” dörrarna få sälja alla våra spännande koncepter och varumärken i stor utsträckning. Kända varumärken väljer också Aurora Group då vi kan säkra deras produkters närvaro i butikerna. Butikerna har färre butiksanställda idag och genom Aurora Groups sälkonsulter kan butikerna få den extra hjälpen, utbildning, stöd och vägledning de behöver.

 

Varumärkesarbetet

Aurora Group arbetar idag med 17 prioriterade varumärken varav 6 varumärken är egna varumärken (EMV). Traditionellt har vi arbetat mycket med egna varumärken inom vitvaror och brunvaror men under de senaste åren har vi med framgång utvecklat även egna varumärken inom telecom och gaming.
Nya varumärken inom kategori brunvaror såsom B&O PLAY har förstärkt Aurora Groups image som en seriös partner och tillbehörs leverantör. Under 2017 är Aurora Groups strategi att upphöja kvalitén och se till att de nya varumärken som kommit in i portföljen förvaltas och utvecklas på ett tillfresdställande sätt.

 

Logistiken

Logistiken är fortsatt en av de viktigaste faktorer för Aurora Groups framgång. Vårt 3PL partnerskap med Aditro fungerar utan anmärkning och har ständigt utvecklats till det bättre i tät samarbete med våra kunder. Under 2016 växte drop shipment väsentligt och kommer att vara en mycket viktig parameter i framtida handeln. Aurroa Group erbjuder dag till dag leveranser till Norden från lageranläggningen i Jönköping samt följer upp servicenivån dafgligen.

IT-systemet bygger på Microsoft Dynamics AX och erbjuder helt integrerade EDI-lösningar till kunderna. Aurora Group har lokala kundservice medarbetare på plats i Norge, Sverige, Finland och Danmark som är alltid förbereda att hjälpa kunderna på det lokala språket. Via webshopen är det enklet att beställa för de kunder som inte har ett eget beställningssystem.

 

Aurora Video Presentation

DistIT AB förvärvar, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och datakommunikation i Norden och Baltikum.

Pressmeddelanden Rapporter Läs mer on DistIT