Ny CFO i DistIT AB

DistitIT AB har utsett Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB.

Erik Bech-Jansen har mer än 25 års erfarenhet från roller som CFO och Business Transformation Director roller i nordiska och europeiska bolag.

Erik kommer närmast från Findus AB där han har lett ett större antal strategiska projekt och förändringsprocesser under tre år.

Innan detta har Erik arbetat med M&A för bl.a. Paulig OY, varit COO/CFO för Pelican Rouge där han samlade bolagen till en nordisk region och varit VD för Arriva för att etablera en självständig organisation för det svenska bolaget. Erik har tidigare arbetat som CFO för Semper Norden och Keolis Nordics.

Erik har en MBA i finansiering CBS och började sin karriär med tio år i P&G.

Erik Bech-Jansen tillträder den 2: a april 2019.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 5042
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08:00 CET.