DistIT AB har köpt nominellt 42 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 100,835

DistIT AB har idag köpt nominellt 42 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 100,835.
Den totala kostnaden uppgår till 42,351 MSEK.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 5042

Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73

Email: Ove.Ewaldsson@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 14:00 CET.