Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018 som verkställande direktör i DistIT AB

Som informerats den 12 juni 2018 har styrelsen utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB. Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018. Fram till Roberts tillträde kvarstår Arne Myhrman som tf. VD.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se