Byte av certified adviser till Erik Penser Bank AB

DistIT AB har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen
  

För ytterligare information: 
DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se
   

Om DistIT AB (publ)
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.