VALBEREDNINGEN I DISTIT AB FÖRESLÅR NY STYRELSELEDAMOT

Valberedningen i DistIT AB har vid sitt sammanträde den 17 april 2018 beslutat föreslå årsstämman 2018 att som ny styrelseledamot välja Anders Bladh.

Valberedningens förslag införd i kallelse till årsstämman 2018 och publicerad den 27 mars 2018 föreslog omval av Anders Nordlöw som med anledning av ett utökat ansvar inom Elektroskandia-koncernen inte kommer att ha tillräckligt med tid för att kunna fullfölja sitt uppdrag som styrelseledamot i DistIT AB. Valberedningen har därför beslutat att föreslå årsstämman nyval av Anders Bladh som styrelseledamot.

Anders Bladh, född 1958, är idag VD och styrelseledamot i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder , sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den enskilt största aktieägaren i DistIT AB och har följt bolaget under en lång period. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av utlandsverksamhet och av mergers & acquisitons och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.

Valberedningens övriga förslag i enlighet med kallelsen till årsstämman 2018 kvarstår oförändrade. Anders Bladh har ej deltagit i valberedningens arbete att föreslå årsstämman 2018 Anders Bladh som ny styrelseledamot.

Anders Bladhs kommenterar:
”DistIT AB är ett mycket spännande företag som har gjort en imponerande resa. Jag har stor respekt för den kompetens som finns i organisationen och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelsen bidra till företagets utveckling samt utgöra ett stöd till företagsledningen.”

Martin Nilsson, ledamot i valberedningen kommenterar:
”Vi är glada över att kunna föreslå Anders Bladh som ersättare för Anders Nordlöw som av tidsskäl har avböjt omval. Anders Bladh blir en naturlig utökning av erfarenhet och kompetens inom framtida väsentliga områden för DistIT AB. Hans mångåriga erfarenhet inom affärs- och företagsutveckling är god erfarenhet inför de utmaningar som DistIT AB framöver står inför.”

Valberedningen består av Anders Bladh (ordförande) , Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens förslag och arbete kontakta:
Martin Nilsson, ledamot valberedningen
Mobil: 072-546 80 39
E-mail: Martin.A.Nilsson@catella.se

Stefan Charette, styrelsens ordförande
Mobil: -46 73 994 70 79
E-mail: charette@athanase.se

DistIT AB (publ) 
Valberedningen

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl.14:30 CET.