DistIT AB – förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens nuvarande ledamöter Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Nordlöw. Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs till styrelsens ordförande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Då Arne Myhrman, bolagets tidigare styrelseordförande, axlade ansvaret som tillförordnad verkställande direktör i januari 2018 , lämnade han posten som styrelsens ordförande. Styrelsen utsåg samtidigt Stefan Charette till styrelsens ordförande från och med den 16 januari 2018 för tiden fram till årsstämman 2018. Arne Myhrman kvarstår som ledamot i styrelsen fram till stämman våren 2018 men lämnar därefter styrelsen i enlighet med principen att bolagets verkställande direktör inte också skall sitta i bolagets styrelse.

Valberedningen består av Anders Bladh (valberedningens ordförande) , Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens arbete kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, 070 – 666 80 45.

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.