DistIT AB förbereder VD-byte

Siamak Alian har meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD för DistIT AB våren 2018. Siamak har under ett antal år haft två ansvarsområden då han utöver sin roll som VD i DistIT även varit ansvarig för sortiment och inköp inom SweDeltaco. Siamak kvarstår som VD till dess att rekryteringsprocessen är avslutad för att därefter helt övergå till sin nya plattform som senior rådgivare till styrelsen och inköpschef i SweDeltaco AB.

Arne Myhrman, styrelsens ordförande säger – ”Siamak Alian, SweDeltacos grundare och VD i DistIT sedan 2011 har byggt upp DistITs position i Norden som en lönsam nischdistributör av IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik och nätverk. I sin nya framtida roll kommer Siamak, med sin unika kunskap och erfarenhet om branschen, optimalt kunna bidra till ett fortsatt långsiktigt värdeskapande inom koncernen.”

Styrelsen inleder nu i samråd med Siamak processen med att finna en efterträdare.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande DistIT AB 
Mobil: 46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 09:00 CET.