DELÅRSRAPPORT januari – juni 2017

ANDRA KVARTALET

• Omsättningen uppgår för andra kvartalet till 366,4 MSEK (337,5).

• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för andra kvartalet till 1,3 MSEK (7,5).

• Periodens resultat uppgår för andra kvartalet till -0,6 MSEK (5,0).

• Resultat per aktie uppgår för andra kvartalet till -0,09 SEK (0,37).

FÖRSTA HALVÅRET

• Omsättningen uppgår för halvåret till 757,4 MSEK (651,8).

• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för halvåret till 13,5 MSEK (14,8).

• Periodens resultat uppgår för halvåret till 8,2 MSEK (10,3).

• Resultat per aktie uppgår för halvåret till 0,55 SEK (0,78).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET.