Godkänd ansökan för listning av Alcadon på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Förutsatt att extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 5 september 2016 beslutar om att dela ut aktierna i dotterbolaget Alcadon Group AB (publ) till aktieägarna i DistIT kommer listning av aktierna i Alcadon att ske. I samband med ansökan har en bolagsbeskrivning (se bilaga) upprättats som även finns tillgänglig på www.distit.se och www.alcadongroup.se.

Viktiga datum

1. Extra bolagsstämma i DistIT för beslut om utdelning av Alcadon.        5 september 2016

2. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                6 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                             7 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon.

4. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                           8 september 2016

5. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.    14 september 2016

Om den extra bolagsstämman så beslutar sker utdelningen enligt Lex ASEA och aktieägarna i DistIT behöver inte vidta några åtgärder i samband med utdelningen. Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser. Erik Penser Bank har även agerat finansiell rådgivare i samband med ansökan till Nasdaq First North.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016.

Bilaga    Bolagsbeskrivning Alcadon Group

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB                                             

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se