Utdelning och särnotering av Alcadon på Nasdaq First North

  • Styrelsen i DistIT AB (publ) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma i DistIT den 5 september 2016 att fatta beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Alcadon Group AB (publ) till aktieägarna i DistIT.
  • Alcadon har ansökt om att aktierna i Bolaget tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med utdelningen.

”Köpet av Alcadon har varit en god affär för DistIT”, säger Siamak Alian, VD för DistIT. ”Bolaget har sedan hösten 2012 visat en mycket god utveckling. Jag är övertygad om att en särnotering av Alcadon kommer att ge bolaget optimala förutsättningar och en fortsatt god utveckling. Vi gör ytterst detta för att skapa aktieägarvärde för DistITs aktieägare på samma sätt som uppdelningen i IAR och DistIT våren 2011 hittills varit en mycket lyckad struktur för såväl båda bolagen som dess aktieägare.”

Ytterligare information går att finna i publicerad kallelse till extra bolagsstämma samt i bifogad sammanfattning – ”Utdelning och särnotering av Alcadon på Nasdaq First North”.

Alcadon Group AB kommer att separat lämna en halvårsrapport per juni 2016.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17:e augusti 2016.

För ytterligare information kontakta: