Delårsrapport januari – juni 2016 Alcadon Group AB (publ)

Halvårsrapport januari – juni 2016 för Alcadon Group AB (publ), bilaga är nu publicerad.

Den finns även på www.distit.se och www.alcadongroup.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31:a augusti 2016.

Bilaga    Halvårsrapport Alcadon Group