Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016