DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding AB  emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 140 mkr