Delårsrapport januari – mars 2016

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

• Den 1 februari 2016 fick Aurora Group Danmark A/S besked om att ledningen för Fona Danmark (F Group AS) har lämnat in en ansökan om rekonstruktion. Den 31 mars 2016 har F Group AS genom rekonstruktören meddelat att förutsättningar för en rekonstruktion i enlighet med tidigare besked och plan inte föreligger. Med anledning av det inträffade kan Auroras resultat under andra kvartalet 2016 komma att påverkas negativt med maximalt 3,2 MSEK.
Under första kvartalet har en reservering om 600 KSEK gjorts.

• Arbetet med tidigare annonserad särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm har påbörjats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Fredrik Brandt har utsetts till verkställande direktör i SweDeltaco AB. De senaste nio åren har Fredrik Brandt varit VD för inkClub-koncernen. Fredrik har tillträtt sin tjänst den 18:e april 2016.

• SweDeltaco har lanserat sin nya produktlinje Nordic Home Culture™ som riktar sig till Hemelektronikmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se