Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ), tisdagen den 24 april 2018