Publicerad 2015-05-07

(Svenska) DistIT offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm