DistIT ABs årsredovisning 2020

DistIT ABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.