DistIT AB (publ) byter CFO, Erich Bech-Jansen lämnar sin tjänst med omedelbar verkan