DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB