Catella Fondförvaltning AB har informerat DistIT AB att deras ägande nu understiger 10 % i bolaget