Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2024

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistITs valberedning inför årsstämman 2024 är sammansatt till att omfatta Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA), Tedde Jeanssen (eget innehav) och Per Kaufmann (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar ca 50 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Sven Thorén, Johan Gyllenswärd, Jörgen Bender och Tedde Jeansson är representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna och Per Kaufmann är bolagets styrelseordförande. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2024 års årsstämma avseende:

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta till:

  • Sven Thorén, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
  • Per Kaufmann, telefon +33 607 788 723 eller via e-post per.kaufmann@aurdel.com

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2024 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 1 februari 2024. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 skall inkomma med sådant förslag till valberedningens ordförande, Sven Thorén, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
  • Per Kaufmann, telefon +33 607 788 723 eller via e-post per.kaufmann@aurdel.com