VALBEREDNINGEN I DISTIT FÖRESLÅR NY LEDAMOT

Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders Nordlöw, med utbildning inom bland annat försäljning, marknadsföring och finans har tidigare erfarenhet som bland annat landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007), en verksamhet som påminner om SweDeltacos och Auroras verksamheter. Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik. Anders har även fått sin utbildning inom strategi och ledarskap på INSEAD.

Anders Nordlöw kommenterar:

”DistIT är ett mycket spännande företag som har gjort en imponerande resa.  Jag har stor respekt för den kompetens som finns i organisationen och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelsen bidra till företagets utveckling samt utgöra ett stöd till företagsledningen.”

Anders Bladh, ordförande i valberedningen kommenterar:

”Vi är glada över att kunna presentera Anders Nordlöw som ett tillskott till och en utökning av styrelsen i DistIT AB. Hans gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet inom de produkt- och  marknadsområden som DistIT arbetar inom kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Med Anders ombord står vi än bättre rustade för den fortsatta tillväxt vi ser framför oss, såväl organiskt som via förvärv.”

Valberedningen består av Anders Bladh, Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Arne Myhrman. Till valberedningen har även adjungerats Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens arbete kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, 070 – 666 80 45.

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 383 64 67.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 14:00 CET.