Utökad integration i DistIT AB

Två av DistIT AB:s dotterkoncerner, Aurora Group och SweDeltaco, har historiskt bearbetat de nordiska marknaderna parallellt, med bl.a. separata sälj- och administrationsstrukturer.

I samband med de omstruktureringsåtgärder som nyligen offentliggjordes, kommer verksamheterna inom Aurora och SweDeltaco att få en tydligare koordination med syfte att utöka marknads- och kostnadssynergier i försäljningsledet och i stödfunktionerna.

Robert Rosenzweig kommer, utöver sin roll som VD för DistIT AB, att leda arbetet med att integrera Aurora Group och SweDeltaco. Henrik Finnedal, nuvarande VD för Aurora Group, kommer att lämna sin anställning per den 31 augusti.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB 

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB 

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08:00 CET. 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.