SweDeltaco har utsett Ali Motazedi till ny VD

Med anledning av styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Ali Motazedi till VD i dotterbolaget SweDeltaco AB från och med den 22 september 2017.

Ali Motazedi har en gedigen och lång erfarenhet som försäljningschef i SweDeltaco AB.

I samband med detta kommer Fredrik Brandt att lämna verksamheten.

–          "Vår strategi under de senaste åren har varit satsning på tillväxt för att ta marknadsandelar. Vi tycker att satsningen har haft ett tillfredsställande utfall. Vi är dock inte nöjda med resultatet som har varit nedåtgående under den senaste tiden och har beslutat att fokusera mer på vinst igen. SweDeltacos ledning har fått tydliga instruktioner att nu förbättra vinsten.", säger Siamak Alian, VD och koncernchef i DistIT AB.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 11:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.