Styrelsemedemmar och ledning köper aktier i Deltaco AB

Flera personer i Deltacos styrelse och ledningsgrupp har meddelat bolaget att de den 17 maj 2011 har köpt 271 000 aktier i Deltaco AB.

Dessa är styrelseordförande Arne Myhrman, styrelseledamoten Jonas Mårtensson, Deltacos VD Siamak Alian, Ali Motezedi VD i dotterbolaget SweDeltaco AB och två andra ledande befattningshavare i bolaget.

Flera personer i Deltacos styrelse och ledningsgrupp har meddelat bolaget att de den 17 maj 2011 har köpt 271 000 aktier i Deltaco AB.

Styrelseorförande Arne Myhrman köper 10 000 aktier privat och 1 000 aktier via bolag  och äger efter förvärvet totalt 15 000 aktier i bolaget

Styrelseledamoten Jonas Mårtensson köper 50 000 aktier och äger efter förvärvet totalt 180 000 aktier i bolaget.

Deltacos VD Siamak Alian köper 105 000 aktier och efter förvärvet äger han just 105 000 aktier i bolaget.

Ali Motezedi VD i dotterbolaget SweDeltaco AB köper 50 000 aktier i bolaget och efter förvärvet äger han just 50 000 aktier i bolaget.

Två andra ledande befattningshavare i SweDeltaco AB har förvärvat totalt 55 000 aktier i bolaget.

  


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.