Omorganisationen av DistIT slutförs

Den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation har nu slutförts och sammanslagningen av Aurora och Deltaco är genomförd.

En förenklad managementstruktur bestående av 7 personer har idag presenterats. Det nya management teamet under VD Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen består av Mikael Johansson (IT), Martin Gutberg (Operations), Ali Motazedi (Sales), Johan Lønk Ramskov (A-brands) samt Claes Eriksson ansvarig för Own Brands. Den nya organisationen ger möjligheter till snabbare beslutsfattande och en effektivare intern administration.

I samband med detta så berörs ytterligare 6 personer av denna omorganisation vilket kommer föranleda omstruktureringskostnader i tredje kvartalet om cirka 7,5 Mkr i tillägg till de tidigare aviserade 16,5 Mkr.

Med denna omorganisation har DistIT-koncernen nu förutsättningar för att fokusera helt på försäljning med en marknadsanpassad organisation, ett kostnadseffektivt erbjudande till leverantörer och kunder samt skapa förutsättningar för att snabbare komma till marknaden med både andras varumärken och egna märkesvaror.

Den nya organisationen gäller fr o m idag, den 12 augusti 2019.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.