MRVs bolagsstämma har godkänt försäljningen av Alcadon

MRVs bolagsstämma godkände den 11 oktober försäljningen av dotterbolaget Alcadon i enlighet med det överlåtelseavtal som undertecknades med Deltaco den 12 september 2012. Parterna planerar därmed att slutföra affären idag den 12 oktober 2012.

När affären har slutförts kommer ytterligare information att lämnas.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.