Inbjudan till DistITs digitala kapitalmarknadsdag den 25 mars 2021

DistIT är glada att kunna bjuda in investerare, analytiker och mediarepresentanter till vår första kapitalmarknadsdag torsdagen den 25 mars 2021.

(Following in English) 

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera och diskutera företagets strategi, produkter, verksamhet och finansiella utveckling. Eventet innehåller höjdpunkter som vårt ökade fokus på egna varumärken, nya kundkanaler, M&A och hållbarhet. Dessutom kommer eventet innehålla en Q&A med frågor från åhörarna via den digitala plattformen.

Från DistIT deltar VD Robert Rosenzweig och CFO Philip Gunnarsson, tillsammans med andra ledande befattningshavare i gruppen. Presentationerna sker på engelska och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på företagets hemsida efter eventet.

Kapitalmarknadsdagen äger rum digitalt den 25 mars 2021 klockan 09.00-12.00. Länken till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.

Anmälan är obligatorisk och skickas till Oskar Magnusson, Investor Relations, oskar.magnusson@distit.se senast den 19 mars.

Invitation to DistIT’s Digital Capital Markets Day on March 25, 2021

DistIT Group are excited to invite investors, analysts and media representatives to our first Capital Markets Day, which will be held online on Thursday, March 25, 2021.

The purpose of the Capital Markets Day is to present and discuss the company’s strategy, products, operations and financial performance. The event includes highlighted themes such as our increased focus on own brands, new customer channels, M&A and sustainability. In addition, there will be a Q&A session with questions from the audience through the digital platform.

DistIT will be represented by CEO Robert Rosenzweig and CFO Philip Gunnarsson, together with other senior executives of the group companies. The presentations will be held in English and the presentation material will be available on the company’s website after the event.

The Capital Markets Day will take place online on March 25 2021 at 09.00-12.00 CET. The link to the event and a detailed agenda will be sent after registration.

Registration is mandatory and is sent to Oskar Magnusson, Investor Relations, oskar.magnusson@distit.se, no later than March 19th.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.