Förtydligande kommentar från VD Aurdel Sweden AB (tidigare SweDeltaco)

Med anledning av frågor väckta om Deltaco i samband med rättegången mot Mobile Experience och Mobile Active Business Group vill jag lämna följande kommentar:

Deltaco är en leverantör inom IT-tillbehör med flera hundra leverantörer. Två leverantörer har varit Mobile Active Business Group och Mobile Experience. När vi tar in nya leverantörer har vi en process för utvärdering som även kan innefatta kontroll med hjälp av extern part. I det här fallet har vi gjort det. Redan när det förekom misstankar om eventuella oegentligheter valde vi att avsluta dessa två samarbeten. Vi har inte fått några frågor från någon myndighet i ärendet.”

Uttalande från
Martin Gutberg, VD Aurdel (tidigare SweDeltaco AB)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.